Ynglŷn â Ni

Sefydlwyd y Gymdeithas yn 1933 fel Clwb Celfyddydau Caerfyrddin, yn gangen i Glwb Braslunio Caerfyrddin.

Ar y dechrau, roedd ganddo nifer o bwyllgorau yn ymwneud ag amryfal agweddau y celfyddydau – cerddoriaeth, drama, llenyddiaeth a darlithiau, a phob un ohonynt yn cael ei gynrychioli ar y pwyllgor cyffredinol.

Yn dilyn toriad byr yn ystod blynyddoedd y rhyfel ailffurfiwyd y mudiad yn 1946 ac ailenwyd ef yn Gelfyddydau Caerfyrddin / Carmarthen Arts yn 1996.

Yr un yw ei amcanion o hyd – hyrwyddo pob agwedd ar y celfyddydau trwy gyfrwng rhaglen flynyddol o ddigwyddiadau mewn amryw fannau yng Nghaerfyrddin; denu aelodau o’r cyhoedd i’r digwyddiadau hynny a chodi ymwybyddiaeth o’r celfyddydau yng Nghaerfyrddin.

Yn ogystal â’r digwyddiadau a gynhelir yng Nghaerfyrddin trefnir teithiau i gyngherddau, i weld operâu, i’r Theatr Shakesperaidd yn Stratford ac i Ŵyl Lenyddol y Gelli Gandryll.

Mae Celfyddydau Caerfyrddin / Carmarthen Arts yn fudiad nad yw er elw a chaiff gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Cenedlaethol.

AELODAETH

Erbyn hyn mae dros 100 o aelodau gan y mudiad ac un pwyllgor yn unig sy’n cwrdd bob mis. Tarddodd nifer o grwpiau arbenigol o’r gymdeithas. Yn eu plith mae Cymdeithas Operatig Caerfyrddin ac, yn fwy diweddar, Gystadleuaeth Cerddor Ifanc Dyfed; yn ogystal â Chyfansoddwr Ifanc Dyfed sydd wedi uno erbyn hyn yn Wneuthurwyr Cerddoriaeth Ifainc Dyfed. Mae gan Gelfyddydau Caerfyrddin / Carmarthen Arts gysylltiad agos â grwpiau celfyddydol arbenigol eraill yn y cylch a chymer ran yn yr Ŵyl Gelfyddydol a drefnir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Rhed y flwyddyn aelodaeth o’r 1af Hydref tan y 30ain Medi. Y tâl aelodaeth blynyddol yw £12 i unigolyn a £18 am aelodaeth ar y cyd.

Comments are closed.