Rhaglen Flynyddol

Y rhaglen arfaethedig ar gyfer Gorffenaf 2017 i Orffenaf 2018

4 Gorffenaf 2017 Amgueddfa Sirol Sir Gaerfyrddin Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol

6 Hydref 2017

Capel Y Drindod Dewi Sant Julian Jacobson a Mariko Brown (piano)
9 Tachwedd 2017 Amgueddfa Sirol Sir Gaerfyrddin Dave Dando – Augustus a Gwen John
6 Rhagfyr 2017 Amgueddfa Sirol Sir Gaerfyrddin Noson yr Aelodau gyda Côr Crescendo
27 Ionawr 2018 Ivy Bush Royal Hotel Cinio Lenyddol – Dame Julia Cleverdon
24 Chwefror 2018 Eglwys Sant Ioan Cyngerdd Coffi
23 Mawrth 2018 Ivy Bush Royal Hotel Lowri Evans ac Isobel Stevenson
14 Ebrill 2018

Eglwys Sant Ioan Ann Denholm
Mai 2018

Taith
Mehefin 2018

3 Gorffennaf 2018 Amgueddfa Sirol Sir Gaerfyrddin Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol
Ymweliad a Stratford i’w drefnu

Comments are closed.