Pwyllgor

PWYLLGOR CELFYDDYDAU CAERFYRDDIN

Llywyd Emyr Wynne-Jones
Islywyddion Mrs Mair Rees

Mr Tony Reece

Cadeirydd Wynne Jones
Is-gadeirydd
Trysorydd John Green
Ysgrifennydd Aelodaeth Ann Morgan
Cyhoeddusrwydd David Thorley
Aelodau’r Pwyllgor Linda Blackwell
Rhian Evans
Lynnette Jones
Anne Loughran
Coralie Steel (Gwefan)
Norma Wright
Meirion Wynn Jones

Comments are closed.