Digwyddiadau yn y gorffennol

Plentyndod Cymreig yn Llundain yng nghwmni Dylan Thomas, Douglas Cleverdon a David Jones

Daeth tua 50 o aelodau Celfyddydau Caerfyrddin a ffrindiau ynghyd yng ngwesty’r Llwyn Iorwg ar Ionawr 27ain i glywed y Fonesig Julia Cleverdon yn siarad yn hynod o ddiddorol am ei phlentyndod yn Llundain gyda’i mam, Nest, a’i thad, Douglas Cleverdon. Pennaeth BBC Radio yn Llundain oedd Douglas ar y pryd, ac yntau lwyddodd i gael Dylan i gwblhau ‘Under Milk Wood’ erbyn y darllediad radio cyntaf yn 1954. Cafwyd gwledd wrth glywed Julia yn adrodd hanesion am yr ymweliadau cyson a niferus i’w tŷ yn Llundain gan fawrion byd y celfyddydau a llenyddiaeth ar y pryd, mawrion fel Richard Burton a’r arlunydd a bardd David Jones.

Yn y llun gweler Anne Loughran and Wynne Jones, aelodau o’r pwyllgor, gyda Sara Edwards, y Fonesig Julia Cleverdon, yr actores Gwenyth Petty (mam Sara), oedd yn y darllediad radio cyntaf o ‘Under Milk Wood’, Charity Garnett ac Alice Cobbett (merch a nith Julia).

Comments are closed.